Όσοι διαθέτουν μικρό ή μεγάλο κήπο, γνωρίζουν ότι βασική προϋπόθεση για να παραμείνει ζωντανός είναι η άρδευσή του. Το ορθότερο είναι να εγκατασταθεί αυτόματο πότισμα κατά την κατασκευή του, όμως αν αυτό δεν έχει γίνει,...