Στις αρχές του Μάρτη αρχίζουμε σταδιακά τη λίπανση των φυτών μας. Επιλέγουμε το κατάλληλο λίπασμα για κάθε τύπο φυτού, αφού συμβουλευτούμε κάποιον ειδικό και  το ρίχνουμε με τρόπο που επιτρέπει τη μεγαλύτερη δυνατή απορρόφησή του....