Ετήσια Ανθοφόρα

Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, στο Garden Center Βασιλειάδη θα βρεις ετήσια ανθοφόρα (λαντάνες,σερφίνια,μολόχες,διμορφοθήκες, πορτουλάκια, καλλιόπες, βιγώνιες) -30%!