Βουκαμβίλιες

Από 8/3 μέχρι και 8/4, θα βρεις στο Garden Center Βασιλειάδη βουκαμβίλιες -30%.