Αντιστήριξη πρανών. Πως και γιατί.

Τα τοιχία αντιστήριξης είναι απαραίτητα στοιχεία για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, σε επικλινή εδάφη, γιατί υποστηρίζουν το έδαφος και εξασφαλίζουν την δημιουργία ανισόπεδων υψομετρικών επιπέδων και έργων υποδομής. Διαβάστε στο άρθρο μας, για τον τρόπο επιλογής και τα διάφορα είδη αντιστήριξης.

Τα τοιχία αντιστήριξης μπορεί να έχουν διάφορες μορφές και να είναι κατασκευασμένα με διάφορες μεθοδολογίες και υλικά κατασκευής. Η επιλογή της μεθόδου, του τύπου και των υλικών γίνεται με βάση κριτήρια, όπως:

  • Τις υψομετρικές διαφορές του εδάφους.
  • Τη λειτουργία του και αναγκαιότητα της κατασκευής.
  • Την αισθητική ένταξη στο περιβάλλον.
  • Τον τρόπο αποστράγγισης των υδάτων.
  • Τη διάρκεια ζωής και το κόστος κατασκευής.

 

Οι βασικοί τρόποι κατασκευής τοίχων αντιστήριξης πρανών είναι:

 

  • Τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος, εμφανή ή επενδεδυμένα.
  • Τοιχία από πέτρα, φυσική ή τεχνητή.
  • Λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια, γνωστά ως ζαρζανέτια.
  • Ξύλινα τοιχία.

 

Τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος

Τα τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος ενδείκνυνται για κατασκευές με μεγάλο ύψος και απαιτείται στατική μελέτη. Προσοχή θα πρέπει να δίνεται και στη μελέτη αποστράγγισης.

Για την αισθητική βελτίωση της κατασκευής μπορεί να γίνει επένδυση με φυσικούς ή τεχνικούς λίθους, καθώς και με κεραμικά πλακάκια.

 

Τοιχία με προκατασκευασμένα τεμάχια σκυροδέματος.

Τα τοιχία αυτά χρησιμοποιούνται σε μέτριες υψομετρικές διαφορές και παρέχουν ευκολία στην μεταφορά και την κατασκευή. Απαιτείται επεξεργασία του εδάφους στο σημείο τοποθέτησης και υποδομή αποστράγγισης. Μπορούν επίσης να τοποθετηθούν με διάκενο, για την ελεύθερη αποστράγγιση και τη διείσδυση της βλάστησης, ώστε να έχουμε ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Ξερολιθιές : Τοιχία από πέτρα, φυσική ή τεχνητή.

Οι τοίχοι από ξηρολιθιά χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική και το βασικό τους πλεονέκτημα είναι η φυσική ενσωμάτωση  της κατασκευής στον περιβάλλοντα χώρο. Παρότι το κόστος είναι μεγαλύτερο λόγω των ιδιαίτερων τεχνικών και τις απώλειας του υλικού κατά την λάξευση, τα φυσικά υλικά αναβαθμίζουν το χώρο και δίνουν ένα εξαιρετικό φυσικό αποτέλεσμα.

Ζαρζανέτια : Λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια.

Τα ζαρζανέτια έχουν μεγάλη αντοχή, σταθερότητα και ενδείκνυνται για την αντιστήριξη υψηλών πρανών. Οι συρμάτινοι κλωβοί μπορούν να γεμίσουν με διάφορα υλικά διαφορετικών διαστάσεων, διαφοροποιώντας το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα. Τα τοιχία αυτά δεν είναι συμπαγή, οπότε το νερό απορρέει ανεμπόδιστα και σε συνδυασμό με τα φερτά υλικά που εισχωρούν με το χρόνο, δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη βλάστησης.

Τοιχία από ξύλο.

Αυτά τα τοιχία ενσωματώνονται πολύ φυσικά στην αισθητική του περιβάλλοντος χώρου. Προορίζονται μόνο για χαμηλά τοιχία κατασκευάζονται εύκολα και γενικά έχουν μικρό κόστος, αλλά και μικρή διάρκεια ζωής, σε σχέση με τις άλλες λύσεις. Επίσης απαιτείται προσοχή στην αποστράγγιση και στην στεγάνωση.

Τα άρτια, καταρτισμένα στελέχη μας μπορούν να προτείνουν την ιδανική λύση αντιστήριξης στο χώρο σας, ανάλογα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του και να διασφαλίσουν την άριστη ποιότητα κατασκευής.

 

Για πληροφορίες και μελέτη του δικού σας χώρου επικοινωνήστε μαζί μας.