ΕΛΗΞΕ Όροι Διαγωνισμού “Κέρδισε μια Μανόλια”!

Η μονοπρόσωπη εταιρία με την επωνυμία «Garden Center Βασιλειάδη Μονπ. Α.Ε.» (καλούμενη εφεξής το «Garden Center Βασιλειάδη»), που εδρεύει στο  12ο χλμ Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, Θέρμη 570 01, διοργανώνει διαγωνισμό (καλούμενο εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»).

 • Το Garden Center Βασιλειάδη έχει δημιουργήσει επίσημο λογαριασμό στο κοινωνικό δίκτυό Facebook. Ως εκ τούτου, ο διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην παραπάνω πλατφόρμα, την οποία ο κάθε συμμετέχων μπορεί να βρει στην παρακάτω διεύθυνση: https://www.facebook.com/fiva.gr
 • Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την 7/04/2022 και ώρα 1:00 μ.μ. ως και την 18/04/2022 και ώρα 1:00μ.μ.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι του Garden Center Βασιλειάδη καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους. Επιπλέον για την παραλάβή του δώρου ο νικητής πρέπει να μεταφερθεί στο Garden Center Βασιλειάδη.
 • Διευκρινίζεται ότι το Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.
 • Για τη συμμετοχή, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, ο χρήστης θα μπορεί να συμμετάσχει με τον παρακάτω τρόπο:
 • Στο Facebook Page του Garden Center Βασιλειάδη, θα αναρτηθεί post στο οποίο ο χρήστης θα πρέπει (α) να έχει κάνει follow ή like το Garden Center Βασιλειάδη. Επίσης ο χρήστης πρέπει (β)να κάνει like στο post του διαγωνισμού. Προαιρετικά μπορεί να κάνει φίλους του tag στα σχόλια του post που θα αναρτήσει στην σελίδα του Garden Center Βασιλειάδη για επιπλέον συμμετοχές.
 • Δεν γίνονται δεκτές απαντήσεις υβριστικές, προσβλητικές και γενικά αντίθετες στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.
 • Το δώρο του διαγωνισμού είναι μία Μανόλια από το Garden Center Βασιλειάδη το οποίο ο νικητής θα παραλάβη από τον χώρο μας. Σε περίπτωση που ο νικητής δε μπορεί να μεταβεί στο Garden Center Βασιλειάδη, το δώρο μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικώς με χρέωση του παραλήπτη.
 • Ο νικητής θα ανακηρυχθεί μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων στις 19/4/22 με χρήση αξιόπιστης εφαρμογής.
 • Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει μέσω Facebook με σχόλιο κάτω από την απάντηση του ή/και με προσωπικό μήνυμα. Αν κάποιος νικητής δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών μετά την κλήρωση, το Garden Center Βασιλειάδη θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών, το Garden Center Βασιλειάδη θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα.  Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες, τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ. Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητής τηλεφωνίας.) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου.
 • Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η εξαργύρωσή του σε χρήμα. Περαιτέρω, το Garden Center Βασιλειάδη, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το Garden Center Βασιλειάδη απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό.
 • Το Garden Center Βασιλειάδη διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς της Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κ.λ.π.
 • Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί το Garden Center Βασιλειάδη να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από την εταιρεία Garden Center Βασιλειάδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 με σκοπό και στα πλαίσια της διενέργειας του διαγωνισμού.

 

 

Tags:
, ,