Υλοτοµία δέντρων. Είμαστε ειδικοί.

Αν στον κήπο σου υπάρχει ένα μεγάλο δένδρο που θέλεις να κόψεις η κάποια κλαδιά που σε εμποδίζουν επικοινώνησε μαζί μας. Διαθέτουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό και την εµπειρία για την κοπή δέντρων και μεγάλων κλαδιών. Όταν η κοπή και η πτώση του δέντρου µπορεί να δημιουργήσει προβλήματα η εργασία γίνεται µε τη χρήση ειδικών μηχανημάτων, ώστε να τεμαχιστεί τμηματικά. Όπου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανυψωτικά μηχανήματα, χρησιμοποιούμε εξειδικευμένους ειδικούς αναρριχητές.