Τα λένε και άνθη του χρυσού.

Τα χρυσάνθεμα αυτή την εποχή βρίσκονται στο απόγειο της ανθοφορίας τους. Για να συνεχίσουν να μας χαρίζουν τα «χρυσά» τους χρώματα κόβουμε τακτικά τα ξερά άνθη, ώστε να βγουν καινούργια και μόλις ολοκληρωθεί η ανθοφορία, κάνουμε ένα γενναίο κλάδεμα, για να αναπτυχθούν και πάλι. Επίσης ελέγχουμε τακτικά για μαύρα ή πράσινα μυγάκια, τη λεγόμενη μελίγκρα, που έχει ιδιαίτερη προτίμηση στα χρυσάνθεμα. Αν την εντοπίσουμε απομονώνουμε το άρρωστο φυτό, ώστε να μην μεταδοθεί στα υπόλοιπα φυτά μας. Για να τη διώξουμε χρησιμοποιούμε το ειδικό φάρμακο και ακολουθούμε τις οδηγίες της συσκευασίας.