Σύστημα άρδευσης. Έχει πλεονεκτήματα.

Όσοι διαθέτουν μικρό ή μεγάλο κήπο, γνωρίζουν ότι βασική προϋπόθεση για να παραμείνει ζωντανός είναι η άρδευσή του. Το ορθότερο είναι να εγκατασταθεί αυτόματο πότισμα κατά την κατασκευή του, όμως αν αυτό δεν έχει γίνει, μπορεί να εγκατασταθεί και μετά. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει είναι πολλά και το κόστος θα αποσβεστεί από την οικονομία νερού, ενώ θα απολαμβάνουμε έναν καλύτερα ποτισμένο κήπο χωρίς κόπο.

Η οικονομία στη κατανάλωση νερού είναι δεδομένη. Όταν ποτίζουμε με ελεύθερη ροή ένα σημαντικό ποσοστό του νερού χάνεται στο υπέδαφος, ένα άλλο εξατμίζεται, ενώ το έδαφος είναι υπερπλήρες σε νερό για αρκετό χρόνο. Έτσι τα φυτά μας δεν έχουν την καλύτερη ανάπτυξη και ευνοούνται μυκητολογικές ασθένειες.

Το αυτόματο πότισμα μας δίνει τη δυνατότητα να ποτίζουμε τις νυχτερινές ώρες, που έχουμε ελάχιστη εξάτμιση και μειώνεται η πιθανότητα μυκητιάσεων. Επιπλέον τις νυχτερινές ώρες συνήθως έχουμε καλύτερη πίεση νερού και έτσι αποδίδει καλύτερα το αρδευτικό σύστημα.

Όταν λείπουμε για μικρό ή μεγάλο διάστημα, τα φυτά μας είναι ποτισμένα και δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα ξηρασίας στο κήπο μας.

Τέλος, το αυτόματο πότισμα το πληρώνουμε μία μόνο φορά ενώ ο λογαριασμός του νερού έρχεται διαρκώς. Με την εγκατάστασή του έχουμε μεγάλη οικονομία νερού, ομοιομορφία ποτίσματος που σημαίνει πιο υγιή φυτά και όλα αυτά ξεκούραστα!

Ένα αρδευτικό σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε κήπο. Καρδιά του είναι ο προγραμματιστής άρδευσης. Είτε είναι ρεύματος (220 volt) είτε μπαταρίας (9 volt) διαθέτει διαφορετικά προγράμματα, για να ποτίζει διαφορετικές ώρες και μέρες τον χλοοτάπητα από τα φυτά, να ποτίζει επιλεγμένες μέρες, να προγραμματιστεί με καθυστέρηση έναρξης όταν δεν θέλουμε να ποτίσει για κάποιες ημέρες, να συνδεθεί με αισθητήρα βροχής και ανεμόμετρο. Μπορεί ακόμα να εκκινεί αντλία κατά τη διάρκεια του ποτίσματος και να τη σταματά όταν τελειώσει το πότισμα.