Πράσινα Δώματα

Τα πράσινα-φυτεμένα δώματα, οι πράσινες στέγες, οι ταρατσόκηποι και τα roof gardens βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας και έχουν πολλαπλά περιβαλλοντικά, ενεργειακά και οικονομικά οφέλη.

Η πυκνή και ανεξέλεγκτη δόμηση στα αστικά κέντρα και η απουσία υπαίθριων χώρων πρασίνου εντείνουν τα φαινόμενα μόλυνσης του περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας και δυσκολεύουν την επικοινωνία των ανθρώπων με το φυσικό περιβάλλον.

Απάντηση στο πρόβλημα είναι τα πράσινα-φυτεμένα δώματα στις ταράτσες των κτιρίων. Μια σύγχρονη εφαρμογή αρχιτεκτονικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού, που βελτιώνει το κλίμα στο εσωτερικό των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο, παράγοντας οξυγόνο και φιλτράροντας τον αέρα. Τα δώματα με βλάστηση, εκτός από τον φυσικό κλιματισμό που δημιουργούν, μειώνουν την ηχορύπανση και την απορροή των υδάτων, συμβάλλουν στην αύξηση των υπαίθριων χώρων πρασίνου, μειώνουν τις ενεργειακές του ανάγκες του ακινήτου και αναβαθμίζουν την αξία του.

Εκτός όμως από τα περιβαλλοντικά οφέλη, σημαντικά είναι και τα κοινωνικά. Τα πράσινα δώματα σχετίζονται  με τη βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων λόγω καλύτερων συνθηκών, βελτιώνουν τη ψυχαγωγία, την κοινωνικοποίηση και γενικότερα την ποιότητα ζωής των χρηστών.

Είναι μια σύγχρονη επιλογή, που μπορεί χωρίς πολύ μεγάλο κόστος να φέρει μια μεγάλη αλλαγή στο τρόπο ζωής και στην επαφή με το περιβάλλον, των ανθρώπων των αστικών κέντρων.