Ποιο λίπασμα και φυτοφάρμακο είναι κατάλληλο;

Γιατί επιλέγουμε βιολογικά λιπάσματα και φάρμακα;

Η λίπανση και η θεραπεία είναι απαραίτητες για να μπορούν τα φυτά μας να διατηρούνται εύρωστα και υγιή. Στην αγορά κυκλοφορούν πολλά είδη λιπασμάτων και φαρμάκων για κάθε ανάγκη των φυτών μας. Διαχωρίζονται σε χημικά και οργανικά η βιολογικά. Οργανικά αποκαλούνται όσα προέρχονται από ζωικές/φυτικές ύλες σε αποσύνθεση, ενώ χημικά αυτά που προέρχονται από τη σύνθεση στοιχείων μέσα από χημική επεξεργασία.

Όταν ένα φυτό αναπτύσσεται, χρειάζεται κάποια κύρια και κάποια δευτερεύοντα στοιχεία.

Λιπαίνοντας με ένα χημικό λίπασμα καλύπτουμε τις ανάγκες του φυτού στα κύρια στοιχεία όπως το άζωτο, φώσφορο και κάλιο αλλά όχι στα υπόλοιπα. Αυτό σημαίνει ότι προσφέρουμε στο φυτό άμεση αλλά παροδική τόνωση. Ένα οργανικό λίπασμα σίγουρα δεν έχει τις μεγάλες περιεκτικότητες σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο αλλά προσφέρει συνολική θρεπτική βοήθεια γιατί περιέχει μεγάλο ποσοστό οργανικής ύλης και είναι  πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία, ένζυμα, βακτήρια και ιχνοστοιχεία.

Αυτό σημαίνει ότι επιδρά στις φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους. Βελτιώνει τη δομή του, τις συνθήκες αερισμού, βοηθά στην απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας και το

προστατεύει από τις μεγάλες διακυμάνσεις του ΡΗ. Παράλληλα παρέχει στο έδαφος θρεπτικά στοιχεία απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών. Αυτό αποδεικνύεται και από τις καθαρές βιολογικές καλλιέργειες, όπου  οι καρποί παρουσιάζουν πιο έντονη γεύση και περισσότερα θρεπτικά στοιχεία.

Η χρήση βιολογικών – οργανικών λιπασμάτων και φαρμάκων έχει επίσης σημαντικά πλεονεκτήματα που αφορούν την ανθρώπινη ύπαρξη αλλά και την περιβαλλοντική προστασία.

Είναι γνωστό άλλωστε ότι τα χημικά λιπάσματα, τα εντομοκτόνα και τα φυτοφάρμακα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα και πρέπει να χρησιμοποιούνται με μεγάλη προσοχή και φειδώ για να μην προσκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα.

Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τα φυτά. Αντίθετα με την βιολογική λίπανση και θεραπεία που είναι απόλυτα αβλαβής, τα χημικά προκαλούν καταστροφές σε πολλά είδη και επιδρούν επιβαρυντικά στο έδαφος και την υπόλοιπη χλωρίδα και πανίδα.

Όπως εμείς έτσι και το περιβάλλον χρειάζεται το πραγματικό μας ενδιαφέρον για να συνεχίσει να μας χαρίζει τα δώρα και τους καρπούς του. Ας  επιλέξουμε λοιπόν βιολογική λίπανση και θεραπεία για τα φυτά μας, για να διασφαλίσουμε τη φύση αλλά και τη ζωή μας.