Λαχανόκηπος στο σπίτι

Αν θέλεις να καλλιεργήσεις τα δικά σου λαχανικά, τώρα μπορείς και στο μπαλκόνι σου!

Από το garden center Βασιλειάδη προμηθεύεσαι όλα τα λαχανικά που αγαπάς αλλά και το σάκο oikia LAVA, που είναι μια καινοτόμα λύση για να έχεις τα δικά σου λαχανικά. Ο σάκος έχει χωρητικότητα 14 λίτρα και είναι έτοιμο υπόστρωμα. Δεν χρειάζεται λίπασμα, παρά μόνο πότισμα σύμφωνα με τις οδηγίες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον 9 μήνες από την πρώτη φύτευση. Ο σάκος oikia LAVA αποτελεί μια καινοτόμο και αποδοτική λύση για την παραγωγή λαχανικών από τους ίδιους τους καταναλωτές, οι οποίοι καλλιεργώντας απασχολούνται ευχάριστα και δημιουργικά, ενώ συγχρόνως καλύπτουν τις προσωπικές διατροφικές τους ανάγκες.

Ο σάκος είναι από ανακυκλώσιμο πλαστικό, το οποίο απορρίπτεται στους µπλε κάδους. Μετά τη χρήση, το περιεχόμενο του σάκου µπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φυτόχωμα. Η περίοδος παραγωγής λαχανικών στο υπόστρωμα oikiaLAVA είναι ίδια µε εκείνη της καλλιέργειας στο έδαφος, ανάλογα µε την εποχή και τη γεωγραφική περιοχή.

Εκτός της άρδευσης, οι λοιπές φροντίδες (υποστήλωση, κλάδεµα, φυτοπροστασία, συγκομιδή, κ.ά.) είναι παρόµοιες µε εκείνες που εφαρµόζονται σε καλλιέργειες στο έδαφος.