Ελιές Αιωνόβιες

Από 1/3/2019 θα βρεις στο Garden Center Βασιλειάδη Ελιές Αιωνόβιες 100 ετών
450€ μέχρι εξαντλήσεως.

Η προσφορά ισχύει για τις ελιές 500lt